Hisense ทีวีดิจิตอล 40E4F FHD สมาร์ททีวี Smart TV-ยูทูบ/เน็ตฟลิกซ์

Hisense ทีวีดิจิตอล 40E4F FHD สมาร์ททีวี Smart TV-ยูทูบ/เน็ตฟลิกซ์
[affegg id=5]

ข้อมูลการับประกัน

ข้อมูลการับประกัน

อุ่นใจ สบายใจ ใช้ผลิตภัณฑ์ Hisense รับประกัน 3ปี ผลิตภัณฑ์ Hisense รับประกันข้อบกพร่องจากตัววัสดุหรือจากการผลิตเป็นระยะเวลา 3 ปี ฟรีค่าอะไหล่และค่าแรงซ่อม* บริการถึงที่บ้าน ลูกค้าสามารถโทรมาขอลงทะเบียนรับประกันได้ที่ Call center 02-017-0077 หรือทาง line โดยแอดเบอร์ 020170077 หรือ http://www.hisense.co.th/support/product_registration Hisense ผู้สนับสนุน ฟุตบอลโลก 2018 ที่ ประเทศรัสเซีย อย่างเป็นทางการ

*ขอบเขตของการรับประกัน:

 • A. ความครอบคลุมการรับประกันการซ่อมฟรี ระยะการรับประกันเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยมีระเวลาตามที่ระบุข้างต้น, บริษัทไฮเซ่นส์หรือศูนย์บริการแต่งตั้ง ยอมรับที่จะซ่อมแซมสินค้าของไฮเซ่นส์หากมีข้อบกพร่องที่เกิดจากตัววัสดุหรือที่เกิดจากการผลิต โดยบริษัทไฮเซ่นส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บชิ้นส่วนอะไหล่หรือส่วนประกอบใดๆ ในช่วงระยะเวลาที่รับประกันผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้จากการให้บริการการซ่อม, การปรับแต่ง, การเปลี่ยนอะไหล่ ในกรณีที่อยู่นอกระยะเวลารับประกัน ข้อยกเว้น:การรับประกันสินค้าจะไม่คุ้มครองด้วยเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ :
  • 1. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ,ไฟไหม้, น้ำท่วม, ฟ้าผ่าหรือภัยธรรมชาติต่างๆหรือการเกิดวินาศภัยที่เหนือธรรมชาติ
  • 2. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดระหว่างการขนส่ง, การจัดส่งสินค้าหรือการจัดการ
  • 3. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากความประมาท การใช้ผิดวิธีหรือเกิดจากการไม่ศึกษาคำแนะนำที่มีอยู่ในคู่มือการใช้งานและติดตั้ง
  • 4. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการกร่อน, การรั่วไหลของแบตเตอร์รี่,สภาวะแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่องไม่เหมาะสมหรือเกิดจากการรบกวนของแมลงหรือสัตว์
  • 5. ความผิดปกติที่เกิดจากการใช้งานทีวีหรือตั้งวางทีวีภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ เช่น อุณหภูมิความร้อน, ฝุ่นละอองหรือของเหลว
  • 6. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการได้รับการเปลี่ยนแปลง, แก้ไขหรือซ่อมแซมโดยบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการที่ผ่านการแต่งตั้งจากทางบริษัทไฮเซ่นส์
  • 7. ไม่รับประกันอุปกรณ์เสริมที่แนบมากับทีวีหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ร่วมกับทีวีไฮเซ่นส์ เช่น รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่, อะแด็ปเตอร์, เสาอากาศ (ในกรณีที่การแสดงผลที่จอภาพและเสียงเกิดความผิดเพี้ยน บิดเบือน ขาดๆหายๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจากเสาอากาศ, สายเคเบิลทีวี, หรือกล่องรับสัญญาณ Setup box )
  • 8. ไม่รับประกันต่อส่วนประกอบภายนอก เช่น คันโยก, ปลั๊ก, เต้าเสียบ, ปุ่มควบคุม, การทำสี, สติ๊กเกอร์ลาเบลหรือสายต่างๆที่แนบมา
  • 9. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากแตก เช่น หน้าจอแอลซีดี
  • 10. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการบำรุงรักษา, การทำความสะอาดหรือการตรวจเชคสภาพตามรอบระยะเวลา
  • 11. ไม่รับผิดชอบในเรื่องวิธีการสาธิต/การติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
  • 12. ไม่รับประกันหากหมายเลขเครื่องบนผลิตภัณฑ์ถูกลบออก ถูกดัดแปลงหรือถูกทำให้อ่านไม่ออก
  • 13. ไม่รับประกันกรณีบัตรรับประกันฉีกขาดหรือการแสดงหลักฐานปลอมแปลง
  • 14. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการแก้ไขซอฟแวร์หรือแก้ไขโปรแกรมใดๆที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑ์
  • 15. ข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ที่มาจากการใช้ซอฟแวร์หรือโปรแกรมของบุคคลที่สามที่ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, การดัดแปลงหรือแก้ไขซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นตัวสั่งทำงานของตัวผลิตภัณฑ์ และข้อผิดพลาดที่มาจากฟังก์ชั่นหรือการทำงานของผู้ให้บริการสื่อหรือคอนเท้นท์ (Third party media service)ที่เข้ามาถึงในตัวผลิตภัณฑ์
 • B. ความครอบคลุมกรณีการเปลี่ยนสินค้าใหม่ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า หลังจากผ่านการตรวจสอบและประเมินผลอย่างละเอียดของบริษัทไฮเซ่นส์แล้ว การเปลี่ยนสินค้าที่เกินระยะเวลาการรับประกัน 7 วัน จะทำได้ก็ต่อเมื่อ มีความพยายามซ่อม,แก้ไขข้อบกพร่องเป็นจำนวนครั้งที่สมควรตามอาการแล้ว แต่ก็ยังเกิดข้อบกพร่องเดิม จนไม่สามารถแก้ไขได้การตัดสินใจในการเปลี่ยนสินค้าโดยบริษัทไฮเซ่นส์หรือคำถามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องจากการผลิตหรือจากวัสดุจะเป็นข้อสรุปในการตัดสินใจ และผู้ซื้อจะต้องยอมรับผลผูกพันกับการตัดสินใจดังกล่าว และผลิตภัณฑ์เครื่องไหนๆหรือชิ้นส่วนอะไหล่ใดๆ ที่ถูกเปลี่ยนใหม่แล้วจะกลายเป็นทรัพย์สินของบริษัทไฮเซ่นส์ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ:
  การรับประกันของไฮเซ่นส์มีข้อจำกัดดังต่อไปนี้:
  • 1. การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะภายในดินแดนราชอาณาจักรไทย โดยผู้ที่จะใช้สิทธิการรับประกันนั้น จะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ไฮเซ่นส์และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • 2. ไฮเซ่นส์จะไม่รับผิดชอบใดๆสำหรับความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ความรับผิดชอบของไฮเซ่นส์ภายใต้การรับประกันนี้จะจำกัดเกี่ยวกับการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทไฮเซ่นส์หรือศูนย์บริการแต่งตั้งที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น
  • 3. ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับผู้ใช้งานเป็นการส่วนตัวเท่านั้น โดยไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้ในหลักสูตรของธุรกิจหรือหลักสูตรของอาชีพ
  • 4. ข้อมูลการรับประกันทั้งหมด, คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 5. บัตรรับประกันนี้ จะไม่มีการพิมพ์ให้ใหม่หากเกิดการสูญหาย
  • 6. การบริการซ่อมถึงบ้านของบริษัทไฮเซ่นส์ จำกัดการบริการให้กับ LedTech LCD TV ขนาดจอ 37 นิ้ว และใหญ่กว่า 37 นิ้วขึ้นไป สำหรับการบริการสำหรับ LCD TV ที่ต่ำกว่า 37นิ้ว ผู้ซื้อจะต้องนำ LCD TV ไปยังศูนย์บริการไฮเซ่นส์หรือศูนย์บริการแต่งตั้งเอง ข้อสำคัญที่ต้องรับทราบ:
   • 1. กรณีเรียกใช้บริการในระยะเวลาการรับประกัน จะต้องแสดงบัตรรับประกันนี้และหลักฐานในการซื้อสินค้าด้วย (ใบเสร็จรับเงิน/ต้นฉบับใบขายสินค้า) หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นได้ วันเริ่มนับระยะการรับประกันให้ยึดเอาวันที่ผลิตสินค้าเป็นพื้นฐานขั้นต้น
   • 2. การขนส่ง การจัดส่งและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขนส่งสินค้าทั้งขาไปและขากลับจากบริษัทไฮเซ่นส์หรือศูนย์บริการแต่งตั้งนี้ ผู้ใช้สินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้เอง
   • 3. บริษัทไฮเซ่นส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการ สำหรับสินค้าที่อยู่นอกระยะเวลารับประกัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ในกรณีใดๆ ที่บริษัทพบว่าอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Standard Tracking
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
 • Total (0)
Compare
0