Hisense ทีวีดิจิตอล 40E4F FHD สมาร์ททีวี Smart TV-ยูทูบ/เน็ตฟลิกซ์

18
[affegg id=5] [content-egg module=AE__lazadacoth template=item]

ข้อมูลการับประกัน

ข้อมูลการับประกัน

อุ่นใจ สบายใจ ใช้ผลิตภัณฑ์ Hisense รับประกัน 3ปี ผลิตภัณฑ์ Hisense รับประกันข้อบกพร่องจากตัววัสดุหรือจากการผลิตเป็นระยะเวลา 3 ปี ฟรีค่าอะไหล่และค่าแรงซ่อม* บริการถึงที่บ้าน ลูกค้าสามารถโทรมาขอลงทะเบียนรับประกันได้ที่ Call center 02-017-0077 หรือทาง line โดยแอดเบอร์ 020170077 หรือ http://www.hisense.co.th/support/product_registration Hisense ผู้สนับสนุน ฟุตบอลโลก 2018 ที่ ประเทศรัสเซีย อย่างเป็นทางการ

*ขอบเขตของการรับประกัน:

 • A. ความครอบคลุมการรับประกันการซ่อมฟรี ระยะการรับประกันเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยมีระเวลาตามที่ระบุข้างต้น, บริษัทไฮเซ่นส์หรือศูนย์บริการแต่งตั้ง ยอมรับที่จะซ่อมแซมสินค้าของไฮเซ่นส์หากมีข้อบกพร่องที่เกิดจากตัววัสดุหรือที่เกิดจากการผลิต โดยบริษัทไฮเซ่นส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บชิ้นส่วนอะไหล่หรือส่วนประกอบใดๆ ในช่วงระยะเวลาที่รับประกันผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้จากการให้บริการการซ่อม, การปรับแต่ง, การเปลี่ยนอะไหล่ ในกรณีที่อยู่นอกระยะเวลารับประกัน ข้อยกเว้น:การรับประกันสินค้าจะไม่คุ้มครองด้วยเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ :
  • 1. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ,ไฟไหม้, น้ำท่วม, ฟ้าผ่าหรือภัยธรรมชาติต่างๆหรือการเกิดวินาศภัยที่เหนือธรรมชาติ
  • 2. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดระหว่างการขนส่ง, การจัดส่งสินค้าหรือการจัดการ
  • 3. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากความประมาท การใช้ผิดวิธีหรือเกิดจากการไม่ศึกษาคำแนะนำที่มีอยู่ในคู่มือการใช้งานและติดตั้ง
  • 4. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการกร่อน, การรั่วไหลของแบตเตอร์รี่,สภาวะแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่องไม่เหมาะสมหรือเกิดจากการรบกวนของแมลงหรือสัตว์
  • 5. ความผิดปกติที่เกิดจากการใช้งานทีวีหรือตั้งวางทีวีภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ เช่น อุณหภูมิความร้อน, ฝุ่นละอองหรือของเหลว
  • 6. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการได้รับการเปลี่ยนแปลง, แก้ไขหรือซ่อมแซมโดยบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการที่ผ่านการแต่งตั้งจากทางบริษัทไฮเซ่นส์
  • 7. ไม่รับประกันอุปกรณ์เสริมที่แนบมากับทีวีหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ร่วมกับทีวีไฮเซ่นส์ เช่น รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่, อะแด็ปเตอร์, เสาอากาศ (ในกรณีที่การแสดงผลที่จอภาพและเสียงเกิดความผิดเพี้ยน บิดเบือน ขาดๆหายๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจากเสาอากาศ, สายเคเบิลทีวี, หรือกล่องรับสัญญาณ Setup box )
  • 8. ไม่รับประกันต่อส่วนประกอบภายนอก เช่น คันโยก, ปลั๊ก, เต้าเสียบ, ปุ่มควบคุม, การทำสี, สติ๊กเกอร์ลาเบลหรือสายต่างๆที่แนบมา
  • 9. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากแตก เช่น หน้าจอแอลซีดี
  • 10. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการบำรุงรักษา, การทำความสะอาดหรือการตรวจเชคสภาพตามรอบระยะเวลา
  • 11. ไม่รับผิดชอบในเรื่องวิธีการสาธิต/การติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
  • 12. ไม่รับประกันหากหมายเลขเครื่องบนผลิตภัณฑ์ถูกลบออก ถูกดัดแปลงหรือถูกทำให้อ่านไม่ออก
  • 13. ไม่รับประกันกรณีบัตรรับประกันฉีกขาดหรือการแสดงหลักฐานปลอมแปลง
  • 14. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการแก้ไขซอฟแวร์หรือแก้ไขโปรแกรมใดๆที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑ์
  • 15. ข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ที่มาจากการใช้ซอฟแวร์หรือโปรแกรมของบุคคลที่สามที่ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, การดัดแปลงหรือแก้ไขซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นตัวสั่งทำงานของตัวผลิตภัณฑ์ และข้อผิดพลาดที่มาจากฟังก์ชั่นหรือการทำงานของผู้ให้บริการสื่อหรือคอนเท้นท์ (Third party media service)ที่เข้ามาถึงในตัวผลิตภัณฑ์
 • B. ความครอบคลุมกรณีการเปลี่ยนสินค้าใหม่ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า หลังจากผ่านการตรวจสอบและประเมินผลอย่างละเอียดของบริษัทไฮเซ่นส์แล้ว การเปลี่ยนสินค้าที่เกินระยะเวลาการรับประกัน 7 วัน จะทำได้ก็ต่อเมื่อ มีความพยายามซ่อม,แก้ไขข้อบกพร่องเป็นจำนวนครั้งที่สมควรตามอาการแล้ว แต่ก็ยังเกิดข้อบกพร่องเดิม จนไม่สามารถแก้ไขได้การตัดสินใจในการเปลี่ยนสินค้าโดยบริษัทไฮเซ่นส์หรือคำถามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องจากการผลิตหรือจากวัสดุจะเป็นข้อสรุปในการตัดสินใจ และผู้ซื้อจะต้องยอมรับผลผูกพันกับการตัดสินใจดังกล่าว และผลิตภัณฑ์เครื่องไหนๆหรือชิ้นส่วนอะไหล่ใดๆ ที่ถูกเปลี่ยนใหม่แล้วจะกลายเป็นทรัพย์สินของบริษัทไฮเซ่นส์ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ:
  การรับประกันของไฮเซ่นส์มีข้อจำกัดดังต่อไปนี้:
  • 1. การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะภายในดินแดนราชอาณาจักรไทย โดยผู้ที่จะใช้สิทธิการรับประกันนั้น จะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ไฮเซ่นส์และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • 2. ไฮเซ่นส์จะไม่รับผิดชอบใดๆสำหรับความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ความรับผิดชอบของไฮเซ่นส์ภายใต้การรับประกันนี้จะจำกัดเกี่ยวกับการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทไฮเซ่นส์หรือศูนย์บริการแต่งตั้งที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น
  • 3. ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับผู้ใช้งานเป็นการส่วนตัวเท่านั้น โดยไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้ในหลักสูตรของธุรกิจหรือหลักสูตรของอาชีพ
  • 4. ข้อมูลการรับประกันทั้งหมด, คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 5. บัตรรับประกันนี้ จะไม่มีการพิมพ์ให้ใหม่หากเกิดการสูญหาย
  • 6. การบริการซ่อมถึงบ้านของบริษัทไฮเซ่นส์ จำกัดการบริการให้กับ LedTech LCD TV ขนาดจอ 37 นิ้ว และใหญ่กว่า 37 นิ้วขึ้นไป สำหรับการบริการสำหรับ LCD TV ที่ต่ำกว่า 37นิ้ว ผู้ซื้อจะต้องนำ LCD TV ไปยังศูนย์บริการไฮเซ่นส์หรือศูนย์บริการแต่งตั้งเอง ข้อสำคัญที่ต้องรับทราบ:
   • 1. กรณีเรียกใช้บริการในระยะเวลาการรับประกัน จะต้องแสดงบัตรรับประกันนี้และหลักฐานในการซื้อสินค้าด้วย (ใบเสร็จรับเงิน/ต้นฉบับใบขายสินค้า) หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นได้ วันเริ่มนับระยะการรับประกันให้ยึดเอาวันที่ผลิตสินค้าเป็นพื้นฐานขั้นต้น
   • 2. การขนส่ง การจัดส่งและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขนส่งสินค้าทั้งขาไปและขากลับจากบริษัทไฮเซ่นส์หรือศูนย์บริการแต่งตั้งนี้ ผู้ใช้สินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้เอง
   • 3. บริษัทไฮเซ่นส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการ สำหรับสินค้าที่อยู่นอกระยะเวลารับประกัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ในกรณีใดๆ ที่บริษัทพบว่าอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
Cinque Terre

เว็บบอร์ด คลิ๊กที่นี่

18 ความคิดเห็น

 1. ในราคานี้ ถือว่าคุ้มมากนะครับ โปรโมชั่นด้วย รอบหน้าสั่งชื้ออีกแน่ ภาพ เสียงถือว่า เหมาะกับราคา ประกันอีกสามปี รอบหน้า 75 inch แน่ ใหญ่สะใจดูหนังดี

 2. ดีครับ ส่งใช้เวลาอยู่😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😁😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

 3. แจกรางวัลตามออเดอร์ ซื้อไปตอน เที่ยงคืน ไม่ได้อะไรเลย หึหึหึ

 4. ใหญ่โตสวยงาม คุ้มเกินราคา ภาพชัด เล่นง่ายคับ สั่ง 4พค บอกว่าจะมาถึง ไม่เกินวันที่ 24 พค วันนี้ได้ล่ะ 11 พค ขอบคุณคับโอกาสหน้าใช้บริการใหม่นะคับ

 5. ถูกใจมากครับ ได้รับสินค้าภายใน 6 วัน ถือว่าไม่ช้า ภาพเสียง ถูกใจ โอเคมาก ได้มาในราคาโปรโมชั้น 4000 กว่าบาท คุ้มมากๆ ใครมองหาทีวี ราคาไม่แพง แนะนำครับ

 6. สินค้ามาส่งเร็วมากครับ สั่งวันศุกร์ ได้วันเสาร์ ดู Video 4K ชัดมากๆ แอป Netflix และ Youtube ก็ทำงานได้เร็วมาก รวมถึง Anyview Cast ก็ทำงานได้ดี และหน่วงน้อยมาก สิ่งที่แปลกใจคือ UI และ Subtitle ที่ไม่ชัดเลย เข้า Netflix ด้วย Android Box ผ่าน HDMI ภาพคมกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับ แต่ไม่มีผลกับวีดีโอที่ชัดเหมือนกัน เชื่อมต่อกับ WiFi ที่ Hide SSID ไม่ได้ แต่คงน่าจะมีอัพเดทในอนาคต และไม่มี Bluetooth ครับ ทั้งหมดไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไร และคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อมามากๆ โดยรวมแล้วประทับใจครับ

 7. ในราคานี้ ถือว่าคุ้มมากนะครับ โปรโมชั่นด้วย รอบหน้าสั่งชื้ออีกแน่ ภาพ เสียงถือว่า เหมาะกับราคา ประกันอีกสามปี รอบหน้า 75 inch แน่ ใหญ่สะใจดูหนังดี

 8. ดีครับ ส่งใช้เวลาอยู่😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😁😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

 9. แจกรางวัลตามออเดอร์ ซื้อไปตอน เที่ยงคืน ไม่ได้อะไรเลย หึหึหึ

 10. ใหญ่โตสวยงาม คุ้มเกินราคา ภาพชัด เล่นง่ายคับ สั่ง 4พค บอกว่าจะมาถึง ไม่เกินวันที่ 24 พค วันนี้ได้ล่ะ 11 พค ขอบคุณคับโอกาสหน้าใช้บริการใหม่นะคับ

 11. ถูกใจมากครับ ได้รับสินค้าภายใน 6 วัน ถือว่าไม่ช้า ภาพเสียง ถูกใจ โอเคมาก ได้มาในราคาโปรโมชั้น 4000 กว่าบาท คุ้มมากๆ ใครมองหาทีวี ราคาไม่แพง แนะนำครับ

 12. สินค้ามาส่งเร็วมากครับ สั่งวันศุกร์ ได้วันเสาร์ ดู Video 4K ชัดมากๆ แอป Netflix และ Youtube ก็ทำงานได้เร็วมาก รวมถึง Anyview Cast ก็ทำงานได้ดี และหน่วงน้อยมาก สิ่งที่แปลกใจคือ UI และ Subtitle ที่ไม่ชัดเลย เข้า Netflix ด้วย Android Box ผ่าน HDMI ภาพคมกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับ แต่ไม่มีผลกับวีดีโอที่ชัดเหมือนกัน เชื่อมต่อกับ WiFi ที่ Hide SSID ไม่ได้ แต่คงน่าจะมีอัพเดทในอนาคต และไม่มี Bluetooth ครับ ทั้งหมดไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไร และคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อมามากๆ โดยรวมแล้วประทับใจครับ

 13. ในราคานี้ ถือว่าคุ้มมากนะครับ โปรโมชั่นด้วย รอบหน้าสั่งชื้ออีกแน่ ภาพ เสียงถือว่า เหมาะกับราคา ประกันอีกสามปี รอบหน้า 75 inch แน่ ใหญ่สะใจดูหนังดี

 14. ดีครับ ส่งใช้เวลาอยู่😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😁😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

 15. แจกรางวัลตามออเดอร์ ซื้อไปตอน เที่ยงคืน ไม่ได้อะไรเลย หึหึหึ

 16. ใหญ่โตสวยงาม คุ้มเกินราคา ภาพชัด เล่นง่ายคับ สั่ง 4พค บอกว่าจะมาถึง ไม่เกินวันที่ 24 พค วันนี้ได้ล่ะ 11 พค ขอบคุณคับโอกาสหน้าใช้บริการใหม่นะคับ

 17. ถูกใจมากครับ ได้รับสินค้าภายใน 6 วัน ถือว่าไม่ช้า ภาพเสียง ถูกใจ โอเคมาก ได้มาในราคาโปรโมชั้น 4000 กว่าบาท คุ้มมากๆ ใครมองหาทีวี ราคาไม่แพง แนะนำครับ

 18. สินค้ามาส่งเร็วมากครับ สั่งวันศุกร์ ได้วันเสาร์ ดู Video 4K ชัดมากๆ แอป Netflix และ Youtube ก็ทำงานได้เร็วมาก รวมถึง Anyview Cast ก็ทำงานได้ดี และหน่วงน้อยมาก สิ่งที่แปลกใจคือ UI และ Subtitle ที่ไม่ชัดเลย เข้า Netflix ด้วย Android Box ผ่าน HDMI ภาพคมกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับ แต่ไม่มีผลกับวีดีโอที่ชัดเหมือนกัน เชื่อมต่อกับ WiFi ที่ Hide SSID ไม่ได้ แต่คงน่าจะมีอัพเดทในอนาคต และไม่มี Bluetooth ครับ ทั้งหมดไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไร และคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อมามากๆ โดยรวมแล้วประทับใจครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here