kerry track

หากจัดส่งพัสดุ จากกรุงเทพไปต่างจังหวัด และจากต่างจังหวัดไปกรุงเทพ ก่อนตัดรอบ ผู้รับจะได้รับพัสดุในวันถัดไป (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
kerry track

คำถามที่พบบ่อย

1. ค่าขนส่งพัสดุคิดราคาอย่างไร

ค่าขนส่งพัสดุคิดจากขนาดและน้ำหนักของพัสดุ กรณีไปส่งที่หน้าร้าน ราคาค่าขนส่งเริ่มต้นที่ 30 บาท

2. มีระยะเวลาในการจัดส่งอย่างไรบ้าง

หากจัดส่งพัสดุ จากกรุงเทพไปต่างจังหวัด และจากต่างจังหวัดไปกรุงเทพ ก่อนตัดรอบ ผู้รับจะได้รับพัสดุในวันถัดไป (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากเป็น ส่งจากต่างจังหวัดไปต่างจังหวัด จะได้รับ 2 วันทำการ (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

3. ค่าขนส่งพัสดุพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่พิเศษคิดอย่างไรบ้าง

ค่าบริการเพิ่มสำหรับพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่พิเศษจะคำนวณจากรหัสไปรษณีย์ต้นทาง และปลายทาง หากรหัสไปรษณีย์นั้นอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจะมีค่าบริการเพิ่มเติม

4. ประกันพื้นฐานของเคอรี่มีอะไรบ้าง

พัสดุทุกกล่องมีประกันพื้นฐานอยู่ในวงเงิน 2,000 บาทต่อหมายเลขพัสดุ โดยพัสดุต้องอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

5. เงื่อนไขการซื้อประกันเพิ่มของเคอรี่มีอะไรบ้าง

กรณีส่งพัสดุที่ร้าน ลูกค้าสามารถซื้อประกันเพิ่มได้โดยคิดค่าบริการ 1% จากมูลค่าของพัสดุที่ระบุให้กับเคอรี่ ซึ่งจะมีวงเงินรับประกันสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โดยพัสดุต้องอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน สำหรับการรับพัสดุที่บ้าน ทางบริษัทยังไม่สามารถให้บริการเสริมประเภทประกันภัยพิเศษได้

6. เงื่อนไขการเคลม และระยะเวลาการเคลมเป็นอย่างไรบ้าง

พัสดุ (รวมถึงบรรจุภัณฑ์ภายนอก) จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าพัสดุอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ผู้รับอาจปฏิเสธการรับพัสดุ ทั้งนี้หากประสงค์แจ้งเรื่องเคลม ลูกค้าสามารถแจ้งได้ภายใน 14 วันหลังจากรับพัสดุเท่านั้น โดยติดต่อ 1217 กด5 ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30-18:00 น.(ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์)

7. สามารถเช็คสถานะพัสดุได้ทางช่องทางใดบ้าง

สามารถทำการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซท์ หรือดาวน์โหลด Kerry Express mobile application และสอบถามผ่านคอลเซ็นเตอร์ 1217

8. กรณียกเลิกบริการเรียกรับพัสดุ ทำได้อย่างไรบ้าง

ติดต่อ 1217 โดยแจ้งเลข Booking กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการยกเลิก

9. กรณียกเลิกพัสดุที่ต้องการส่ง ทำอย่างไรได้บ้าง

ติดต่อ 1217 โดยแจ้งเลข Tracking กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการยกเลิก

10. กรณีการเลื่อนนัดรับพัสดุ ทำอย่างไรได้บ้าง

ผู้รับสามารถแจ้งเลื่อนนัดรับพัสดุได้ไม่เกิน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการรับพัสดุ โดยติดต่อ 1217 กด 2

11. หากต้องการจะเปลี่ยนข้อมูลจัดส่งปลายทาง ต้องทำอย่างไร

ค่าบริการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งปลายทาง 150 บาท ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่และชำระค่าบริการได้ที่สาขาหรือผ่านเจ้าหน้าที่ติดต่อ 1217 โดยใช้ระยะเวลา 1-3 วันทำการในการดำเนินการ (เปลี่ยนเบอร์ติดต่อผู้รับ 1 วันทำการ, เปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง 2-3 วันทำการ)

12. หากสินค้าได้รับความเสียหาย หรือสูญหาย ต้องทำอย่างไร

ลูกค้าควรรีบติดต่อ 1217 เพื่อติดตามสถานะทันทีเพื่อสอบถาม ทางบริษัทจะติดตามปัญหาและแจ้งผลกลับอย่างเร่งด่วนที่สุด

13. หากยังไม่ได้รับพัสดุในวันที่กำหนดส่ง ควรทำอย่างไร

พัสดุทุกรายการจะมีกำหนดส่งอย่างชัดเจน และหากเกิดความผิดพลาดไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทจะมีการบันทึกสาเหตุของความล่าช้าไว้ในระบบ ซึ่งลูกค้าจะสามารถสอบถามได้ ทางเว็บไซท์ หรือติดต่อ 1217

14. ลูกค้าสามารถสะสมคะแนนแลกของรางวัลได้จากบริการใดบ้าง

ลูกค้าสามารถสะสมแต้มเมื่อใช้บริการที่หน้าร้าน ยังไม่สามารถใช้บริการแบบรับถึงบ้านได้

15. ขั้นต่ำของการสมัครเป็นลูกค้า Account โดยตรงกับเคอรี่มีอะไรบ้าง

ลูกค้า Account จะต้องมีจำนวนพัสดุมากกว่า 50 กล่องขึ้นไป

16. การสมัครใช้บริการเก็บเงินปลายทาง Cash-on-delivery (COD) ทำอย่างไรและต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ลูกค้าต้องทำการสมัครบัญชี COD พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุด้านล่างผ่านทางการสมัครออนไลน์ ซึ่งกลุ่มลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเลขที่บัญชี COD เพื่อใช้บริการได้ทันที แต่สำหรับกลุ่มลูกค้านิติบุคคลจะสามารถใช้บริการเก็บเงินปลายทางหลังการอนุมัติ ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการนับจากวันที่สมัคร

  1. สำเนาสมุดบัญชีกรุงเทพ
  2. หนังสือรับรองบริษัท
  3. หนังสือมอบอำนาจ
  4. หนังสือผู้รับมอบอำนาจ
  5. บัตรประชาชน กรรมการตามหนังสือรับรอง ผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ

17. ต้นทางจะได้รับเงินค่า COD คืนภายในระยะเวลาเท่าใด

บริษัทฯ จะโอนเงินค่าพัสดุคืนผู้ส่ง ภายใน 3 วันทำการถัดไป หลังจากส่งพัสดุและเก็บเงินจากผู้รับเรียบร้อย

18. หากไม่ได้รับเงินค่า COD คืน ควรทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถแจ้งหน้าสาขา หรือโทรแจ้ง 1217 เพื่อติดตามสถานะการโอนเงิน กรุณาเตรียมเลขพัสดุและหลักฐานการส่งพัสดุเพื่อแจ้งยังเจ้าหน้าที่

19. หากต้องการจะเปลี่ยนข้อมูลบัญชีที่สมัคร COD ควรทำอย่างไร

บริษัทไม่มีนโยบายเปลี่ยนข้อมูลในบัญชี COD เนื่องจากในการสมัครบัญชี COD ลูกค้าจำเป็นต้องยืนยันข้อมูลบัญชีธนาคาร และอีเมล์ด้วยตนเอง ดังนั้นลูกค้าจำเป็นจะต้องแจ้งพนักงานให้ทำการลบบัญชี เพื่อทำการสมัครบัญชี COD ใหม่

20. สาเหตุที่ทำให้พัสดุถูกจัดส่งไม่สำเร็จ และผู้ส่งสามารถนำพัสดุกลับคืนต้นทางได้อย่างไร

“พัสดุจะไม่สามารถถูกจัดส่งได้สำเร็จหากไม่สามารถจัดส่งปลายทางได้ภายใน 7 วัน หรือเมื่อปลายทางยกเลิกพัสดุ ดังนั้นหากพัสดุถูกจัดส่งที่ร้านสาขาตั้งแต่แรก พัสดุจะถูกตีกลับมายังสาขาต้นทางสาขาเดิมโดยไม่มีค่าบริการตีกลับใดๆ”

21. สามารถขอใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีเต็มรูป ได้อย่างไร

ลุกค้าสามารถขอใบเสร็จเต็มรูปแบบได้ภายในวัน ณ ร้านที่ใช้บริการเท่านั้น

22. ลูกค้าต้นทางจะได้รับหลักฐานการเข้ารับพัสดุอะไรบ้างจากพนักงานเคอรี่

หากต้นทางเป็นลูกค้ารายย่อย บริษัทจะมีใบส่งพัสดุ (consignment note) ให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานการส่ง โดยจะมีเลขพัสดุสำหรับใช้ในการติดตามการส่งผ่านทางเว็บไซท์

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Standard Tracking
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare
0